Почетна » Маркетинг » Посетеност

Маркетинг

Посетеност

Според Gemius, Фемина е убедливо најпосетуваниот македонски веб сајт кога се работи за женската публика.

Според Google Analytics, Фемина во текот на еден месец ја посетуваат над 600.000 различни посетители (Unique Visitors). Според Facebook Insights, над 80% од посетителите се жени.

Нашите читатели остваруваат околу 2,5 милиони посети месечно, а бројот на прелистани страници е околу 10 милиони. Бројот на посети во работен ден е околу 90.000, а бројот на прелистани страници е околу 350.000.

Посетителите се задржуваат на сајтот во просек по 4,5 минути при секоја посета.

Статистика на посетеност според Google Analytics
Различни посетители
(Unique Visitors)
Посети
(Visits)
Прелистани страници
(Pageviews)
Поминато време
(Time on Site)
Детална статистика
1 месец 670.000 2.250.000 9.000.000 4 минути 01.09 – 01.10.2015
Статистика на посетеност според Gemius – женска публика [Јануари 2014]
Статистика од Gemius за женска публика
Профил на посетители според Facebook Insights
Статистика од Facebook Insights за Femina.mk

Забелешка:
Оваа статистика ги зема во предвид само нашите посетители кои имаат профил на Facebook. Според тоа, процентите на повозрасните посетители реално се поголеми од прикажаното.